top of page

אנרכיה שלטונית ותוצאותיה: ביקורת על הספר 'שופטים - בין כיבוש למלוכה'


ציור של ויקטורס המתאר את סיפור ''פילגש בגבעה''.
שם הספר: שופטים - בין כיבוש למלוכה מחבר הספר: אליהו עסיס הוצאת הספרים: מגיד מספר עמודים: 764 מחיר: 118 ש''ח

באחת הביקורות האחרונות שלי מעל דפי אתר זה, סקרתי את הספר ''מלכות אדם'' שנכתב על ידי הרב דוד סילבר וציון בן-עובדיה. הספר (גם הוא יצא בהוצאת מגיד), סוקר אירועים נבחרים בספרי שמואל א' ו-ב' ומפרשם. אבל אני מפנה אתכם לביקורת ההיא מסיבה מסוימת, ההקדמה לה.


ההקדמה נגעה לספר שופטים - זה שבא לפני ספרי שמואל - ולמצב ששרר שם: אנרכיה מוסרית, חברתית ושלטונית שמתבטאת בכל נים ונים מן מקרי ספר שופטים. בקושי חודש חלף, והספר ''שופטים - בין כיבוש למלוכה'' כבר יצא, וקצת הפך את הסדר. ובכל זאת, עליו הולכת להיות ביקורת זו.


הספר ''שופטים - מכיבוש למלוכה'' הוא ספר נוסף בסדרת ספרי הפרשנות לתנ''ך של הוצאת מגיד. הסדרה כללה עד עכשיו מגילות, ספרי נביאים וחומשים בתורה. כעת מגיע תורו של ספר שופטים.

כריכת הספר.

על מלאכת הכתיבה הופקד פרופ' אליהו עסיס, שכבר חיבר במסגרת הסדרה וההוצאה את הספר ''יואל - בין משבר לתקווה על ספר יואל, לצד ספרים אחרים העוסקים בפרשנות התנ''ך. עסיס משמש כחבר המחלקה לתנ''ך באוניברסיטת בר-אילן, שבה שימש בעבר כראש המחלקה. פירושו לספר שופטים הוא פרי עבודה של מספר שנים - דבר המתבטא גם באורכו של הספר.


כעת, לספר עצמו. ספר שופטים הוא ספר מסובך בנושאים בהם הוא מתעסק, והדבר נמצא גם בכותרת הספר של עסיס. ספר שופטים נמצא ממש באמצע, בתווך אם תרצו. הוא נמצא, כלשון הכותרת, ממש בין הכיבוש למלוכה.


הספר שמגיע מיד אחרי ההשתלטות הישראלית על ארץ ישראל בהנהגת יהושע, וממש לפני ספר שמואל שמתאר מצב של יציבות שלטונית מסוימת. הספר שבו עם ישראל נמצא בארץ ישראל, אך הוא מסוכסך בינו לבין עצמו והשלטון שלו במקרה הגרוע מושחת וכופר באלוקי ישראל, במקרה הסביר לא קיים, ובמקרה הטוב והנדיר הוא שלטון מיטיב שמקיים את מצוות הק-ל.


ושם נכנס עסיס - במקרה של הספר עליו הביקורת נכתבת - ומנסה לנווט ביחד עם הקורא במעבי הספר. ספרו של עסיס הוא ספר קלאסי של פרופסור לתנ''ך. הספר עב הכרס עוקב בצורה דייקנית אחרי כל פסוק ופסוק ומפרשו בצורה בהירת עיניים.


הסיפורים בספר שופטים הם מגוונים ומכילים מנעד רחב של מקרים, בין מלכות כפויה, סיפור שמשון, והמקרה החותם את הספר - סיפור פילגש הגבעה שמסמל יותר מכל את המצב המסובך שבו שרה עם ישראל במהלך תקופת השופטים. כל סיפור מפורש ומתאר את החזרתיות של ספר שופטים, את הנקודות המקוריות של כל סיפור, וכן את המתח המובנה בסיפורים עצמם - סיפורים המתרחשים בין תקופת כיבוש לבין תקופת מלוכה.


הספר אמנם קצת ''קשה לעיכול'', וקריאה שלו יכולה לקחת כמה ימים טובים (במידה ולא תעשו שום דבר בין לבין), אבל לאחר הצליחה שלו, נראה כי קיבלנו את אחד הפירושים הברורים והטובים ביותר לספר שופטים ולמתח המובנה בו שנכתבו בעברית.


הערת מערכת האתר: הספר התקבל לביקורת מאת הוצאת ''מגיד''.Comments


bottom of page