top of page

פמיניזם של המאה ה-18: ביקורת על הספר 'הגנה על זכויות האישה'


הפגנה נגד נשיא ארה''ב לשעבר טראמפ, בשל אמירותיו המיזוגניות. קרדיט - pixabay/
הפגנה נגד נשיא ארה''ב לשעבר טראמפ, בשל אמירותיו המיזוגניות. קרדיט - pixabay.
שם הספר: הגנה על זכויות האישה המחברת: מרי וולסטונקרפט תרגום: ליה נירגד הוצאה: המרכז האקדמי שלם מספר עמודים: 242 מחיר: 69 ש''ח

את הביקורת הזו אני מפרסם כשבוע וחצי לאחר הבחירות הפנימיות (פריימריז בלעז) במפלגת העבודה ובמפלגת הליכוד. מעניינת העובדה שמעבר לחילופי הדורות בבחירות הנ''ל, הושם דגש גם על המבנה המגדרי של הרשימות. בעוד מפלגת העבודה, המונהגת על ידי מרב מיכאלי - האייקון הבולט ביותר של הפמיניזם הרדיקלי בישראל - כוללת ריצ'רץ' מגדרי של המועמדים, במפלגת הליכוד נבחר מספר זעום של נשים במקומות הריאליים, דבר שהוביל למחאה של חברי ובעלי תפקידים בליכוד, ששלחו ליו''ר המפלגה בקשה לוותר על השריונים המוענקים לו, וזאת במטרה לקדם עוד נשים במעלה הרשימה.


נראה שאין עיתוי יותר טוב מעיון במקורות הפמיניזם המודרני והפמיניזם הקדם-רדיקלי בכללותו מאשר זה, וזאת בדיוק מטרת הביקורת שאתם קוראים עכשיו. וכנראה שאין ספר יותר טוב לעשות את זה איתו מאשר הספר ''הגנה על זכויות האישה'' מאת מרי וולסטונקרפט.


את האמת, היה לי קשה להאמין שהספר הזה נכתב בבריטניה של המאה ה-18, לפני מתן זכות הבחירה לנשים ברחבי העולם (בבריטניה הוא הגיע כעשרים שנה אחרי פטירת וולסטונקרפט) ובמצב בו האישה, על פי הגדרת וולסטונקרפט נחשבה כלא יותר מ''בת לוויה'' לגבר.

כריכת הספר.

הספר, מעבר להיותו הספר המכונן של הפמיניזם הליברלי, הוא ספר הגנה על זכויות האדם ועל החירות, בעידן בו זה לא היה מובן מאליו בכלל. הפילוסופית הצעירה ייצגה רעיון חירותני מובהק בבריטניה המונרכיסטית (שלבמנה הנ''ל התנגדה בכל תוקף), וזאת בעקבות המהפכה האמריקאית.


וולסטונקרפט עורכת פולמוס מול הגותו של זא'ן ז'אק רוסו, ועל התייחסותו לנשים. היא קודם כל מפריכה את הקביעה הכה-מובנית מאליה באותה תקופה שעצם האופי של האדם תלוי במינו המולד, ומוחה על הדברים המדרדרים את מעמד האישה אל שפל המדרגה.


הספר מתמקד בשחרור האישה ובעצם ב''העלאה'' של זכויותיה ותפקידיה לעומת זכויות הגבר שרווחו באותה תקופה, ודוגלת בחינוך מקדים מגיל בסיסי וטיפוח החוש הביקורתי-דעתני של האישה מגיל צעיר, במקום הסללתה להיות עקרת בית ותו לא.


הספר כולל שימוש במדעים מדויקים, תיאולוגיה ואמונה ליברלית-כלכלית קלאסית למען טיעוניו בעד זכויות האישה. הסופרת דנה במשנתה הפמיניסטית ומתפלמסת נגד הגברים הפטריארכליים של אותה תקופה, ומציגה טיעונים נהדרים בעד הזכויות הטבעיות המגיעות לכל אדם, וקל וחומר המגיעות לאישה.


הספר הוא כתב הגנה (כנרמז משמו) נהדר על זכויות האישה במבט הליברלי ועל פמיניזם בכלל, בעידן שבו המונח לא היה נפוץ. וולסטונקרפט מביאה לנו מבט שונה, שמנסה לשנות את החברה אך לא לפרק אותה ולבנות מחדש, מעין רדיקליזם חדש שהמציאה היא, גישה מהפכנית שמשפיעה על הפמיניזם ועל העימות המגדרי עד היום, כמאה חמישים שנים לאחר פטירתה.


הערת המערכת: הספר התקבל לביקורת מאת המרכז האקדמי שלם.

Comments


bottom of page