top of page

איש האמונה הספקן (?) - ביקורת על הספר 'גשר צר'


שם הספר: גשר צר - אמונה בעולם של ספק על פי ר' נחמן מברסלב שם הסופר: שלום רוזנברג הוצאת הספרים: קורן-מגיד מספר עמודים: 222 מחיר: 98 ש"ח

כדרכנו בקודש, נמשיך לשנות שמות של ספרי יסוד ביהדות על מנת שיתאימו לנו לכותרות לביקורות. הפעם לקחנו כהשאלה את כותרת ספרו של הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל (סליחה על ראשי התיבות, בטוח שתסתדרו) - המדבר על אתגרי האמונה של האדם המאמין בדורנו, דבר בו נעסוק גם בביקורת זו. אין ספק שלהיות אדם מאמין בעידן המודרני של ימינו משמעו להיות נבוך, אך על כך כבר כתבנו בעבר. הפעם, אנחנו נתמקד בממד נוסף של החוויה הדתית בעידן המודרני: ממד הספק. כן, גם לאדם מאמין יש ספקות באמונה. מעבר לספקות הרגילים באמונה, עצם העידן הדיגיטלי חושף את האדם לספקות חדשים - אך אלה לא הספקות בהם נתמקד בביקורת זו.

העידן שלנו, שנקרא המודרני, הוא למעשה לא רק מודרני, הוא בעיקר העידן הפוסט-מודרני. ולא, אני לא כמו כל ההרצאות שתשמעו על איך העידן הפוסט-מודרני מנסה לגזול את הדת וליצור עולם שאין בו אמת. לא הפעם לפחות.

כריכת הספר.

בקצרה ממש: העידן הפוסט-מודרני מתאפיין בקבלת תיאוריה פילוסופית ששמה, באופן מפתיע, הוא "פוסט-מודרניזם". התיאוריה - שפותחה על ידי הפילוסוף הצרפתי מישל פוקו בשנות השישים של המאה הקודמת - חותרת תחת רכיבי השיח המרכיבים את החברה, וקוראת למעשה להטלת ספק בקיום האמת האבסולוטית ומערערת באפשרות של אובייקטיביות בחיים.


עבור אדם מאמין, מדובר בחלום בלהות: עולם שבו אין אמת אחת אבסולוטית, משמעו עולם שבו האמונה לא קיימת. בסיס האמונה המונותיאיסטית הוא האמונה היציבה במציאות שבה ישנו אל אחד ויחיד שמקיף את כל החוויה האנושית לפרטיה. ערעור של המציאות של אל יחיד כל יחיד יכול להפיל את כל סך אמונתו של האדם ולהובילה לסופה. מפחיד, לא?


האמת, שלא כל כך. עם כל הכבוד - וכמובן שיש כבוד - לאידאולוגיה הפוסט-מודרנית, העם היהודי לא ייתן לרעיון מערבי להפיל אותו שוב. וברצינות יותר: בדיוק בזה עוסק הספר הנסקר, "גשר צר", מאת פרופ' שלום רוזנברג - לשעבר ראש המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, ומומחה לפילוסופיה של הדת. הספר - בצורה מסוימת - הוא בכלל ביוגרפיה של ר' נחמן, אבל לא ביוגרפיה יבשה וציניקנית, ביוגרפיה אינטלקטואלית, ועוד אחת מהסוג המשובח ביותר. במשך כל דפי הספר - שאינם מרובים למען האמת - לוקח אותנו פרופ' רוזנברג למסע בעולמו של ר' נחמן בצורה מרתקת ומעוררת אינטלקטואלית כאחד.


למעשה, אין לי אף מילה אחת של ביקורת על הספר הזה - אולי חוץ מזה שהוא קצר מדי. פרופ' רוזנברג הצליח להנגיש את האידאולוגיה ואת עולם המחשבה של ר' נחמן בצורה נהדרת, ולשזור אותה בצורה עוד יותר טובה בימינו. מדובר בספר נהדר ומומלץ, שנקרא בשקיקה ובצמא אדיר. כן, עד כדי כך.


*הערת מערכת האתר: הספר התקבל לביקורת מאת הוצאת "מגיד-קורן".

Comments


bottom of page