top of page

טועמיה ופרשניה חיים זכו: ביקורת על הספר 'פרשני המקרא'שם הספר: פרשני המקרא סופרת: אביגיל ראק הוצאה: מגיד מספר עמודים: 420 מחיר: 98 ש''ח

התנ''ך על כלל תורתו, נביאיו וכתוביו הוא הטקסט הקאנוני המכונן של העם היהודי, היהדות וכיוצא מכך גם של הדת היהודית. אבל מתוך 24 הספרים של התנ''ך, ככל הנראה החמישה הראשונים הם החשובים ביותר, ולכן נעסוק בהם בביקורת זו.


חמישה הראשונים הם כמובן חמישה חומשי תורה: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים, המספרים את סיפורו של עם ישראל, דרכי עיצובו, מסעותיו לאורך השנים, וכוללים את מצוות הבסיס של האדם היהודי המאמין. ניתן לכנותם בשם ''מקרא'', וכך אכן נעשה בביקורת זו.


אבל בעוד את חמישה חומשי תורה הקאונניים כתב משה על פי האמונה היהודית (וכמה פסוקים על ידי יהושע) בציווי הקל, את פירושי המקרא כתבו בני אדם, והם עלו מדעתם בלבד. אותם פרשנים מלווים כל אדם יהודי, בכל שבוע, דרך קריאת התורה והחומש, שלצד הדפסת הטקסט המקראי, מודפס לצידו ומתחתיו אותם פרשנים (בצורה קבועה אונקלוס ורש''י, אך גם פרשנים נוספים).


על אותם הפרשנים באה הרבנית ד''ר אביגיל ראק ז''ל לדבר בספרה החדש (שיצא לאחר פטירתה), ''פרשני המקרא''. ראק, שנפטרה לצערנו בשנת 2019, הייתה מרצה לתנ''ך שפרסמה את שיעוריה על פרשני המקרא השונים באתר ישיבת ''הר עציון''; כעת שיעורים אלה מאוגדים על ידי בעלה, יהודה ראק לספר בהוצאת מגיד.


כריכת הספר.
כריכת הספר.

אם תשאלו אותי, הספר למעשה היה צריך להיקרא ''מבוא לפרשני המקרא'', מכיוון שזה מה שהוא בפועל. הספר צועד עם הקורא יד ביד לאורך הכרונולוגיה של פרשני המקרא השונים, החל מהפרשן אונקלוס, ועד אחרוני הפרשנים כרב מרדכי ברויאר והרב משה דוד קאסוטו.


הפרקים - למעט הפרק על רש''י - הם קצרים, ומתארים את דרך הפרשנות של אותו מפרש, הדגשים המיוחדים שנתן כל אחד מן המפרשים בפירושיו לחמישה חומשי תורה, ובחלק מן המקרים, גם רקע להגותו - כמו חלק מן המפרשים שנאלצו לגלות ממדינותיהם על רקע יהדותם, וחלק מהם היו צריכים לקחת חלק בפלומוס היהודי-נוצרי שרווח בימי הביניים, וראק מוסיפה על איך השפיע אותו פולמוס על פרשנותם.


הספר מעולה, ומביא את עולם פרשני המקרא לקורא שאינו מתמצא בהם (גילוי נאות, כותב שורות אלה), וראק מצליחה לפשט את העולם הלא פשוט הזה בצורה נהדרת. הספר אמנם חזרתי במבנה שלו, ולרגע נראה כי בכל פרק אתה קורא שוב ושוב את אותם דברים רק על אנשים שונים, אך ספק אם זה עולה על מעלותיו של הספר, שמצליח להנגיש את עולם פרשנות המקרא היהודי לקורא הממוצע שאינו מתמצא בתחום.


הרבנית ד''ר ראק הצליחה ליצור ספר נהדר, ואובדנה מהווה הפסד אדיר לעולם בכלל ולעולם התורני בפרט, ובעיקר עצוב לראות שספרה הכה-חשוב נאלץ לראות אור רק לאחר פטירת בגיל צעיר מדי.


הערכת המערכת: הספר התקבל לביקורת מהוצאת ''קורן''.

Comments


bottom of page