top of page

ומותר האדם מן הבהמה: ביקורת על הספר 'צמחונות יהודית'


קרדיט תמונה: אתר pixabay.
שם הספר: צמחונות יהודית המחבר: אברהם סתיו הוצאת הספרים: ידיעות ספרים מספר עמודים: 287 מחיר: 98 ש''ח

במגילת קהלת, אותה קראנו אתמול בבוקר, מופיע משפטו של שלמה המלך: "וּמוֹתַר הָאָדָם מִן הַבְּהֵמָה אָיִן כִּי הַכֹּל הָבֶל" (קהלת ג' י''ט). הספר, הפילוסופי בעיקרו, מתייחס במשפט זה להבדלים בין בני האדם לבעלי החיים, דיון שעלה לגדולה בשנים האחרונות.


הדיון הוא כמובן הדיון הצמחוני-טבעוני (צמחוני בעיקרו, אך בלתי אפשרי להפריד בין הצמחונות לטבעונות, שאחת היא גרסה ''רזה'' של השנייה), שתמיד היה קיים, אך בשנים האחרונות תופס תאוצה ומתפרש על שדות חדשים, כאלה שהוא לא היה בהם קודם לכן.


השדה עליו אדבר בביקורת זו הוא השדה ההלכתי. הדיון נפתח כמובן לפני שנים, אך כעת יוצא ספרו של הרב אברהם סתיו - ''צמחונות יהודית'', ומוסיף לדיון. הרב סתיו הוא מבקר תרבות אשר מלמד תורה במוסדות שונים (ישיבות, אולפנות וכו'), שחיבר גם עם אביו את צמד הספרים 'אבוא ביתך' על הלכות צניעות ומשפחה.


כעת הוא קופץ גם לשדה הצמחונות. הרב סתיו שואף ליצור מסמך מקיף על סוגיית הצמחונות ביהדות (הרב יובל שרלו, בכתיבתו על הספר, אומר כי הספר ''קרוב לשלמות'', עמדה שאני נוטה לצדד בה).

כריכת הספר.

את הספר כתב הרב סתיו לאחר עוד שנה של דיון בלתי נגמר על סוגיית אכילת הקטניות בפסח, וכן בעקבות משפחתו הצמחונית (לא כולה, אך גב הספר מתאר את מצבו של כל אחד ואחת מן בני משפחתו).


הספר - הקטן למדי, שמשווה לו מעמד של ספר לימוד ולא ספר עיון רגיל - נפתח בברכות ומכתבי הסכמה לספר ולעמדתו של הרב סתיו בנושא בידי כמה מן הרבנים בגדולים בדורנו, ומבהיר לקורא שהוא עומד בפני ספר לא ''קל'' וצפוי לו מסע הלכתי מפרך.


הספר נפתח קודם כל במבוא רעיוני של הצמחונות, זאת הכללית, וזאת היהודית. הוא דן בסוגיות שונות, כמו היתר אכילת בשר ביהדות, התנגדויות לצמחונות, יחס התורה לצמחונות תחת צל מצוות הקורבנות, איסור צער בעל חיים ועוד. הספר משתמש בכמעט כל שבב מידע יהודי שנוגע איכשהו לאיסור ולהיתר אכילת בשר, ומסתמך על מקורות רבים.


חלקו השני של הספר מתכנה בידי מחברו כ''שער ההלכה''. השער השני דן גם הוא בסוגיות מגוונות בהן (שוב) איסור קטניות בפסח, דיני נדרים ביחס להימנעות של האדם מאכילת מוצרים מן החי ועוד. את השער חותם פרק מרתק הנוגע לכל הנוגע לבשר המיוצר במעבדה (''בשר מתורבת'') שבו רואה הרב סתיו פתרון למתח בין הרצון להימנע מפגיעה בבעלי חיים לבין הרצון לאכול מוצרים מן החי; לפרק נוסף גם מכתב תגובה של הרב יעקב אריאל לעמדתו של הרב סתיו בנושא, דבר המשווה לפרק נופך ''פולמוסי''.

הרב אברהם סתיו.

לאלה החוששים - הספר אינו נותן פסיקה חד-משמעית בכל הנוגע לצמחונות וטבעונות בראי היהדות. הוא מציג את העמדות השונות בסוגיה, ואת המקורות להן. הוא כמובן יתקבל בברכה בידי צמחונים, אך גם אוכלי-בשר ושאר מוצרים מן החי (כגון כותב ביקורת זו) יוכלו ליהנות ממנו ולהשתמש בו ככלי לדיון בנושא. הספר נותן הזדמנות לאלה הבקיאים בסוגיה, וגם לאלה שלא, הזדמנות לעיין בה וללמוד על המקורות המגוונים שמתעסקים בה, מן הרמב''ם ועד מקובלים שונים.


אם נסכם, הספר ''צמחונות יהודית'' מהווה ספר לימוד וספר עיון-דתי נהדר בכל הסוגיות הקשורות לאכילת מוצרים מן החי והמתח בין כך לבין היהדות וההלכה. הספר מהווה גם כר חדש לדיון בנושא, ונותן לנו ספר חדש להשתמש בו בכל הנוגע לכך, ולא לאלץ אותנו להסתפק רק ב''חזון הצמחונות והשלום'' של הרב קוק.


הערת המערכת: הספר התקבל לביקורת מהוצאת ''ידיעות ספרים''.
Comments


bottom of page