top of page

על קיומו של האל ופילוסופיה הגותית: 'ליבוביץ או היעדרו של אלוהים' - ביקורת

פרופסור ישעיהו ליבוביץ ז"ל היה דמות שטילטלה את החברה הישראלית - בין אם מבחינה ערכית, ובין אם מבחינה אמונית. השפעותיו ההגותיות של הפרופסור המנוח משפיעות עלינו עד היום. בשנת העשרים של המאה ה-21, הדיו של ליבוביץ עדיין נשמעים בחברה הישראלית, וספרים על רעיונותו המהפכניים על האמונה וערכיו נכתבים בידי תומכיו ותלמידיו ומתנגדיו כאחד - ועוד ייכתבו עליו בעתיד.

ליבוביץ או היעדרו של אלוהים - ביקורת - בין השורות
שם הספר: ליבוביץ או העידרו של אלוהים
שם הסופר: דניאל הורוביץ שם ההוצאה: ספרי ניב
מספר עמודים: 214 מחיר: 94 ש"ח

ספרו של ד''ר דניאל הורוביץ - "ישעיהו ליבוביץ או היעדרו של אלוהם" - שיצא לפני כשנתיים נוסף גם הוא לספרות הענפה על הגותו של ליבוביץ, ומספק לנו זווית ראייה חדשה על הגותו של הפרופסור שטילטל את החברה הישראלית.

הורוביץ, בן להורים שהספיקו לברוח לשוויץ לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, מספק נקודת מבט ייחודית על הגותו של ליבוביץ: הגות אתאיסטית. הורוביץ, באמונתו הפרטית, אינו מאמין באל, זאת בניגוד לליבוביץ, שייחס לאמונה באל וקיום נאמן של מצוותיו את חזות הכל, ואת מהות החיים עצמם.


כמובן, דבר זה אינו בא חלילה לשלילה לדעתו של הורוביץ על ליבוביץ, מכיוון שאין צורך להחזיק בדעה של האדם שכותבים עליו על מנת לכתוב עליו, ודבר זה אף עלול להיות בעייתי לפעמים. ציון אמונתו האישית של ד״ר הורוביץ באה רק על מנת להראות את זווית הצפייה החדשנית שהוא מביא על הגותו של ליבוביץ. בטוחני כי פרופ' ליבוביץ היה שמח מכך שכל מיני הוגים מכל מיני גוונים אידאולוגיים מוצאים בו מעיין נובע לשאוב ממנו הגות והשכלה פילוסופית.

ליבוביץ או העידרו של אלוהים - ביקורת
ישעיהו ליבוביץ | קרדיט: יעקב סער, לע''מ

פרופסור ישעיהו ליבוביץ החזיק בדעות מהפכניות בנוגע לאמונה היהודית, ובעיקר בנוגע לשילובה ביחד עם מדינה דמוקרטית, והצליח לעורר על עצמו את זעמם של המגזרים הדתיים השונים בישראל (וגם חלקים מן המגזר החילוני, בעיקר בשל אמירתו הידועה על כך שבקרב חיילי צה״ל ישנם ''יודו-נאצים'') בשל אמונתו הייחודית, והגישה שלו להתערבות האל בעולם ובהיסטוריה.


ליבוביץ החזיק בדעות על רוב הנושאים הנחקרים באקדמיה הישראלית והעולמית, והחזיק בתארים בתחומים שונים ומגוונים - רפואה, נוירולוגיה, ביולוגיה, מדעי היהדות, מחשבת ישראל ופילוסופיה. את כל הגותו הנרחבת של ליבוביץ מנסה דניאל הורוביץ לפרש בספרו הקצר יחסית (כמאתיים עמודים), דבר שאיתו הוא מתמודד בהצלחה רבה לדעתי.


אמנם החלק הראשון של הספר מבולגן מעט, ואינו עוסק ישירות בליבוביץ, אך החל מהפרק העוסק בהתייחסותו של ליבוביץ' לערכים, הספר עולה על מסלול אחר, ומתחיל לעסוק בעיקר - התייחסותו של ליבוביץ' לחברה ולמדינה, ולשילובו של האל בהם. הורוביץ גם מוסיף פרק ביקורתי כלפי ליבוביץ, שבוחן את הגותו במרחק הזמן שהתרחש מאז שנהגתה, דבר מבורך לפי דעתי.

הורוביץ מצליח לאגד בספר זה את הגותו הנרחבת של פרופסור ישעיהו ליבוביץ, גם אם חלקו הראשון של הספר מפוזר ואינו עוסק בנושא המרכזי שלשמו נכתב, בסוף הספר אנו מקבלים פירוש נהיר וברור על הגותו של אחד האנשים המשפיעים ביותר על החברה הישראלית במאה העשרים, מתוך זווית מבט רחבה ואחרת, שרק הופכת את הספר לטוב ומומלץ יותר.

1 comentário


Convidado:
07 de mar. de 2022

חטיף

Curtir
bottom of page