top of page

אנחנו משחקים את אותו משחק כבר מאה שנה: ביקורת על הספר 'עומדים בשער'


משחק כדורגל בישראל הצעירה
משחק כדורגל בישראל הצעירה; קרדיט - לע''מ.
שם הספר: עומדים בשער - כדורגל ויחסי יהודים וערבים בא''י-פלסטין, 1948-1917 הסופר: עומר עינב הוצאה: עם עובד מספר עמודים: 416 מחיר: 118 ש''ח

אפתח בווידוי קטן: כדורגל הוא אינו תחום העניין המרכזי שלי, או תחום עניין שלי בכלל, את זה אני משאיר לאנשים אחרים. הסכסוך הערבי-יהודי, ותקופת המנדט הבריטי לעומת זאת, יכולים יותר להיחשב כתחומי העניין שלי.


בחקר ההיסטוריה, יש מספר נרטיבים שונים לחקור דרכם את שאירע והתרחש. כך למשל בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל-פלשתינה בין השנים 1917 (כניעת העות'מאנים לבריטים) ל-1948 (עזיבת הבריטים את הארץ והקמת מדינת ישראל).


הסתכלות על השלטון המנדטורי של הבריטים בעיניים שבוחנות סוגי עליונויות קולוניאליסטיות-אימפריאליסטיות שמנסות ליצור אוריינטיזציה וגזענות של האדם הלבן לעומת ''הפרא האציל'' - בני חצי האי הערב - תוך דיכוי לאומי וגזעי? ברור. אנטי-ציונית בריטית בראי הדורות כדרך לבחון את דרך ההתנהלות של הנציבים בא''י-פלסטין? בשמחה. הסתכלות מגדרית על העימותים בין השלטון הבריטי לבין אנשי היישוב כדרך לאפיין את המתח בין הצדדים? הל יס.


אבל אז הגיע ד''ר עומר עינב מבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב והציע דרך אחרת להסתכל על המנדט הבריטי, ואודה ולא אבוש, שמאוד הופתעתי ממנה. עינב הציע להסתכל על שלטון המנדט ויחסי היהודים והערבים תחתיו דרך משחק הכדורגל.


זאת הייתה נקודת מבט שלא הייתי מוכן אליה. כדורגל? יחסי יהודים וערבים? התקשיתי למצוא את ההקשר. אבל מסתבר שלא רק שקל למצוא אותו, אלא שהוא מובן מאליו נוכח אותה תקופה.

כריכת הספר ''עומדים שער''
כריכת הספר.

עינב מראה לנו כי הבריטים - ממציאי משחק הכדורגל, ומייבאיו לשאר חלקי העולם - היו בטוחים שיצליחו להשכין שלום בין היהודים והערבים המסוכסכים בארץ ישראל תחת שלטונם. היום אנחנו יודעים שהם לא הצליחו, אבל אז הם עוד ניסו.


ספרו של עינב מחולק לארבעה חלקים: מפגשם של היהודים והערבים בחסות מגרש הכדורגל הבריטי; ההתאחדויות ומועדוני הכדורגל היהודיים והערבים; התייחסותם של היהודים והערבים לכדורגל ביחסי גומלין לשאר הקבוצות במזרח התיכון; והחלק האחרון שמתאר את הסכסוך האלים בין היהודים לערבים במקביל למשחקי הכדורגל בין הקבוצות השונות.


עינב יוצר ספר היסטורי מרתק שמאיר על סוגייה שנראה כי היא שולית ביחס להיסטוריה של שלטון המנדט הבריטי, אך היא מספקת לנו זווית ראייה נוספת על סוגיה מרתקת שלא נודעה בציבורי הרבים עד כה.


הספר מצליח לגעת בנקודות הסכסוך היהודי-ערבי בעיניים ספורטיביות, אך לעיתים נראה כי אין הבדל בין השניים, והלאומיות משתלבת ביחד עם הספורט, והיא חלק בלתי-נפרד ממנו. עינב מצליח לתאר לנו גם את הסכסוכים הפנימיים ביישוב היהודי, ואת המאבק הבלתי פוסק בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, יחד עם ההתעקשות הלאומית יותר של בית''ר ירושלים - ממש כמו שאנחנו רואים היום.


זהו ספר מעולה, שלעיתים נראה כי חלקיו אינם מתקשרים אחד עם השני, אך צריך לנסות למצוא את הנקודות המחברות בין חלקי ופרקי הספר בשביל להבינו לעומק. עינב מציג את הסיפור הלא-נודע של הכדורגל היהודי-ערבי במחצית הראשונה של המאה העשרים, ומספק ספר חשוב למחקר ההיסטורי בנוגע למנדט הבריטי, ויוצר ספר היסטורי-ספורטיבי מרתק באופן כללי.


הערת המערכת: הספר נמסר מהוצאת עם עובד לביקורת באתר

1 Comment


Guest
Jun 06, 2022

וואלק אחת הביקורות


Like
bottom of page